Nystølfjellet_logo

Vår visjon er å utvikle denne delen av Golsfjellet til å bli et hytteområde som skiller seg fra det vi ofte ser i dagens hyttemarked.
Nystølfjellet er motstykket til fjellandsbyen med afterski. Det er et område for rekreasjon og hvor nærhet til naturen er i fokus. For Nystølfjellet er det viktig at området framstår som et friluftsområde også etter at det er ferdig utbygd. Nystølfjellet hyttefelt er på  600 dekar og er regulert til landbruksformål med spredt hyttebygging. Det er planlagt i alt 91 tomter hvor arealplanlegger og landskapsarkitekt har vektlagt god plass og store friområder rundt tomtene. Nystølfjellet tilrettelegger for å ivareta natur og friluftsliv i området ved at hyttenes plassering er tilpasset terrenget, samt ved begrensninger i areal og høyde.

Nystølfjellet AS
Golsfjellet
Tlf: 90 01 34 20 / 91 13 82 13
Mail: post@nystolfjellet.no
Web: http://www.nystolfjellet.no/

Følg oss på Facebook

Nystølfjellet_Vinter