Steinriket

 

Vi har lang erfaring innen skifer, bearbeiding og levering av naturstein.
Skifer og natursteinprodukter: Bruddskifer, Tørrmur, Peisplater, Takskifer, Trinn, Gulvflis, Bordplater mm.
Betongvarer: Belegningsstein, Forskalingsblokker, Pipeelementer, Lettklinkerblokker, Mørtel og lim.
Gravstein: Nye monumenter, Navnetilføyelser, Omslip
Diverse: Bildekor, Solfilm, Plateskilt, Treskilt, Fasadebokstaver, Banner

Vi har investert i mye utstyr for å kunne møte kundemassen med ett bredt tilbud og effektiv produksjon.

Hallingdal Skilt & Skifer
Langs Rv7 (1 km fra rundkjøring i Gol i retning Ål/Geilo)
Tlf: 32 07 55 20
Mail: skifer@h-skifer.no
Web: http://www.h-skifer.no/

005ab Steinriket