Gol Kommune_Logo

 

Gol – et naturlig knutepunkt

Gol er med sin sentrale beliggenhet et naturlig knutepunkt både for de andre Hallingdals kommunene og veifarende mellom Øst- og Vestlandet.

Navnet har historiske røtter i Gordr som er en annen betegnelse for Gardr eller innhegning.

I Gol kommune finner du flere tettsteder og områder som Rotneim, Tuppeskogen (tupper er hallinguttrykket for kongler, altså kongleskogen – eller et område med mye kongler i skogen), Øygardan, Robru, Åsgardan, Golsfjellet og Herad.

Fra gammelt av var det jordbruket som stod for det meste av sysselsetting og verdiskapning i kommunen. Etter hvert har reiseliv- og servicenæringene overtatt denne rollen, men jordbruket spiller fortsatt en viktig rolle – noe som er godt synlig i det vakre kulturlandskapet.

Gol er i dag et naturlig handels- og servicesentrum for Hallingdal. Her finner du det meste innen detaljhandel, bilforretninger, byggevarer osv.

På Gol er det også mange felles offentlige tjenester lokalisert. Dette være seg både Mattilsynet, Likningskontoret, NAV med flere.

Bo- og oppvekstmiljøet i kommunen er svært godt, og tilbyr bred dekning av både barnehager, skoler, helse- og omsorgstjenester. Det er også et rikt utvalg av kulturelle tilbud gjennom idrettsanlegg (friidrett, fotball, håndball, skøyter, sykling, langrenn, skiskyting, svømming, alpint osv) og fritidsklubber.

Gol er med andre ord et godt sted å være for både fastboende og besøkende – velkommen skal du være!

Faktainformasjon:
Areal: 532,5 km2
Innbyggere: 4 639 (per 01072013)
Nabokommuner: Ål, Nes, Hemsedal, Nord-Aurdal
Fylke: Buskerud

 

Gol kommune
Gamlevegen 4
3550 Gol
Tlf: 32 02 90 00 (tenestetorget)
Mail: postmottak@gol.kommune.no
Web: http://www.gol.kommune.no/

Gol_kommunehus